VTC Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410),Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012 - Mua Bán key bản quyền Windows Server 2012 - Windows 10 -Kaspersky - Office -Visio -SQL

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Saturday, 12 July 2014

VTC Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410),Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012

VTC Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410),Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012

VTC Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410),Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012

 Danh sách LAB học
0 Introduction.mp4
1 Course Overview.mp4
10 Understanding Windows Server 2012 pt. 2.mp4
100 Pass-Through Disks.mp4
101 Installing Server Core.mp4
102 Converting To From GUI.mp4
103 Configuring Server Core.mp4
104 Preparing for the Exam.mp4
105 How to Take the Exam.mp4
106 What If I Fail the Exam.mp4
107 Course Wrap Up.mp4
108 About the Author.mp4
11 Planning a Server Installation.mp4
12 Understanding Server Roles.mp4
13 Planning a Server Upgrade.mp4
14 Installing Windows Server 2012.mp4
15 New Interface Tour.mp4
16 Prevent Server Manager on Start Up.mp4
17 Delegating Administration.mp4
18 File System Options.mp4
19 MBR and GPT Partitions.mp4
2 Windows Server History pt. 1.mp4
20 Basic and Dynamic Disks.mp4
21 Managing Volumes.mp4
22 Understanding Storage Spaces.mp4
23 Storage Spaces and Thin Provisioning.mp4
24 Understanding ReFS.mp4
25 NIC Teaming.mp4
26 File System Formats.mp4
27 Roles Services and Features.mp4
28 Migrating Roles from Previous Versions.mp4
29 Deploying Roles.mp4
3 Windows Server History pt. 2.mp4
30 Configuring Services.mp4
31 Using Features on Demand.mp4
32 Working with Shares.mp4
33 Understanding Share Permissions.mp4
34 NTFS and Share Permissions.mp4
35 Configuring Shares.mp4
36 Configuring Offline Files pt. 1.mp4
37 Configuring Offline Files pt. 2.mp4
38 Understanding and Configuring ABE pt. 1.mp4
39 Understanding and Configuring ABE pt. 2.mp4
4 New in 2012.mp4
40 Understanding VSS.mp4
41 Configuring VSS.mp4
42 NTFS Disk Quotas.mp4
43 Enabling Disk Quotas.mp4
44 Enterprise Print Management.mp4
45 Printer Pooling.mp4
46 Configuring Printer Pooling.mp4
47 Printer Priorities.mp4
48 Configuring Printer Priorities.mp4
49 Printer Permissions.mp4
5 Gone in 2012.mp4
50 Enabling Remote Management.mp4
51 WinRM.mp4
52 Client-Based Server Management.mp4
53 Down-Level Server Management.mp4
54 IP Address Configuration Options.mp4
55 Sub and Supernetting.mp4
56 IPv4 and IPv6.mp4
57 Configuring ISATAP pt. 1.mp4
58 Configuring ISATAP pt. 2.mp4
59 Configuring Teredo.mp4
6 About the Exam.mp4
60 Address Classes.mp4
61 DHCP.mp4
62 DHCP Scopes.mp4
63 DHCP Reservations.mp4
64 DHCP Options.mp4
65 DHCP Relay Agent.mp4
66 DHCP Failover.mp4
67 DHCP Server Configuration.mp4
68 DNS.mp4
69 AD Integration.mp4
7 Getting Windows Server 2012.mp4
70 Configuring Forwarders.mp4
71 Configuring Root Hints.mp4
72 Managing the DNS Cache.mp4
73 Active Directory Basics.mp4
74 Installing AD.mp4
75 Adding and Removing DCs.mp4
76 Understanding OUs.mp4
77 Understanding Groups.mp4
78 Converting Groups.mp4
79 IFM Domain Controller Installations pt. 1.mp4
8 Hardware Requirements.mp4
80 IFM Domain Controller Installations pt. 2.mp4
81 Configure the Global Catalog Server.mp4
82 Creating AD Accounts.mp4
83 Configuring Templates.mp4
84 Bulk AD Operations.mp4
85 Offline Domain Join.mp4
86 Group Policy Basics.mp4
87 Creating a Central Store.mp4
88 Starter GPOs.mp4
89 Configuring GPO Links.mp4
9 Understanding Windows Server 2012 pt. 1.mp4
90 Multiple Local Group Policies pt. 1.mp4
91 Multiple Local Group Policies pt. 2.mp4
92 Security Filtering.mp4
93 Security Templates.mp4
94 Creating VHDs pt. 1.mp4
95 Creating VHDs pt. 2.mp4
96 Mounting VHDs.mp4
97 Configuring Dynamic Memory.mp4
98 Configuring Smart Paging.mp4
99 Understanding Differencing Disks.mp4
exam70410.ziphttp://2.bp.blogspot.com/-kSOFggsYY-k/U7Fp7boH1zI/AAAAAAAAF48/Sisj5VAOQgw/s1600/Download+Key4VIP.info.png
Nếu Link hỏng hoặc cần thêm LAB các bạn vào đây:

https://googledrive.com/host/0B9Ruyco_xrqRTllYYmcydkpvams

Với Link GoogleDrive Bạn comment và để lại Email( là Gmail trong bài viết để chúng tôi Invite cho bạn tải,tránh vi phạm luật DMCA và bị xóa file).

www.Key4VIP.info ~~~~~~~~~ Trang chia sẻ phần mềm,Video học quản trị mạng,Thủ thuật máy tính,đồ họa....Bán key phần mềm bản quyền Windows Server và các ứng dụng Server bảo hành Vĩnh Viễn.

Hãy Click vào nút G+1 và Like ở dưới đây để chúng tôi có THÊM ĐỘNG LỰC chia sẻ nhiều hơn nữa.

VTC Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410),Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012 Reviewed by Phùng Hữu Long on 17:49:00 Rating: 5 VTC Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410),Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012  Danh sách LAB học 0 Introduction....

2 comments: