1 số câu lệnh Powershell dành cho Hyper-V - Mua Bán key bản quyền Windows Server 2012 - Windows 10 -Kaspersky - Office -Visio -SQL

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Monday, 22 June 2015

1 số câu lệnh Powershell dành cho Hyper-V


Giao diện quản lý Hyper-V đã cung cấp rất nhiều tiện tích, nhưng bỏ qua quản lý bằng giao diện Powershell cmdlets cũng là một mất mát to lớn. Dưới đây là 10 cậu lênh mà bất kỳ các "Hyper-V" pro cũng nên biết.

1. Get-VM

Nhìn cậu lệnh là hiểu rồi đúng không , sẽ lấy thông tin toàn bộ các VM Guest trên 1 Host.Câu lệnh có thể được mở rộng với sự kết hợp của từ khóa select. Câu lệnh dưới đây cho bạn thấy chi tiết các object trong một VM Guest

[​IMG]

Bạn có thể có một report chi tiết và cao cấp hơn với từ khóa "Filter". Như hình minh họa dưới đây là kết hợp với filter chỉ lọc những máy ảo đang chạy

PS C:\>get-vm|where{$_.state-eq'running'}|sortUptime|selectName,Uptime,@{N="MemoryMB";E={$_.MemoryAssigned/1MB}},Status


[​IMG]2. Start-VM
Khởi động máy ảo

PSC:\>start-vmchi-win8

Để rung chương trình trong trang thái background.

PSC:\>start-vmjdh*-asjob


3. Stop-VM
Shutdown máy ảo

PSC:\>stop-vmjdh*

Lện này được thục hiện trên nền OS của máy ảo. Khi có bất kỳ các tập tin chưa được lưu lại, tiến trình này sẽ dành 5 minutes cho việc lưu giữ. Ngoài ra bạn có thể dùng lệnh thêm option -force để ép việc shutdown ngay lập tực.

Ngoài ra bạn còn có thể dùng kill power để ép shut down nguồn máy ảo :)

PS C:\>stop-vm"XP Lab"–turnoff

PSC:\>stop-vmchi-win8–save–force ( Stop máy ảo ở trang thái save )


4. Checkpoint-VM

Đây là cậu lệnh dùng tao snap shot
PS C:\>checkpoint-vm-VMName"XP Lab"

Tạo snapshot cho tất cả các máy bắng đầu bằng CHI và snapshot được gọi là Weekly Snapshot.
PSC:\>get-vmchi*|checkpoint-vm-SnapshotName"Weekly Snapshot $((Get-Date).toshortdatestring())"–AsJob

5. Get-VMSnapshot
If you have VM snapshots, you will most likely want to manage them. Here’s a great situation where the PowerShell cmdlet is your friend. First, what are all the snapshots I currently have?

1
PSC:\>get-vmsnapshot*


[​IMG]

Figure 4

You can get all snapshots for a given VM.

1
PSC:\>get-vm"fp01"|get-vmsnapshot


[​IMG]

Figure 5

Or a specific snapshot:

1
PSC:\>get-vmchi-fp01|get-vmsnapshot-Nameweekly*


[​IMG]

Figure 6

6. Remove-VMSnapshot
Of course, you will want to periodically delete old snapshots which is where Remove-VMSnapshot comes in handy. Let’s say a week or two has passed and I want to clean up the previously created snapshots. Here’s my single line PowerShell command.

1
PSC:\>get-vm chi*|Get-VMSnapshot-Name"weekly snapshot 4/20/2013"|Remove-VMSnapshot–whatif
As you can see in Figure 7, the –WhatIf parameter allows me a chance to double-check what I’m about to do.

[​IMG]

Figure 7

To actually remove the snapshots all I need to do is re-run the command omitting the –Whatif parameter.

7. Test-VHD
I find Test-VHD quite handy in performing periodic validation of VHD and VHDX files. This cmdlet should detect if there is a potential problem with a VHD such as if a differencing chain has been broken. The cmdlet returns True if everything is ok. You can check multiple files at once:

1
2
3
4
5
6
7
8
PSC:\>dirF:\VHD\|test-vhd

True
True
True
True
True
True
Although, if one of these failed I wouldn’t necessarily know which one. Instead I might try something like this:

1
PSC:\>dirG:\VHDs|SelectName,@{n="Test";Expression={Test-VHD$_.fullname}}|sortTest
You can see the results in Figure 8.

[​IMG]

Figure 8

8. Export-VM
I’ve written about Export-VM in the past to export a machine to disk. This command will export the virtual machine configuration, a copy of the VHD/VHDX files as well as any snapshots. Just make sure the destination doesn’t contain a folder with the same name as your virtual machine or the command will fail. Because this can take some time to run, I recommend using the –AsJob parameter. I can export a single machine:

1
PSC:\>export-vm"test rig"-PathE:\BackupFolder–asjob
Or multiple machines:

1
PSC:\>export-vmjdh*-Pathe:\backupfolder-AsJob


9. Get-VMHost
This cmdlet provides information about the server, or in my case desktop, running Hyper-V.

[​IMG]

Figure 9

The cmdlet has a –Computername parameter so you can connect to remove Hyper-V servers.

10. Get-VMNetworkAdapter
Lastly, I find Get-VMNetworkAdapter very useful because it helps me discover the IP addresses my virtual machines are running.

1
PSC:\>Get-VMNetworkAdapter-VMName chi-dc04


[​IMG]

Figure 10

Or to just get the addresses for this VM, I can run a command like this:

1
PSC:\>Get-VMNetworkAdapter-VMNamechi-dc04|Select-expandIPAddresses


[​IMG]

Figure 11

It isn’t that much more work to display all the IP v4 addresses for my currently running virtual machines.

1
PSC:\>get-vm|where{$_.state-eq'running'}|get-vmnetworkadapter|SelectVMName,SwitchName,@{Name="IP";Expression={$_.IPAddresses|where{$_-match"^172\."}}}|SortVMName


[​IMG]

Figure 12

Try doing that in GUI!

Summary
The graphical Hyper-V management console is fine for simple and one-off type tasks. But when you want to work with multiple virtual machines at once or dive deeper into a virtual machine configuration say for reporting purposes, then there really is no substitute for starting with these 10 cmdlets. I’m confident that as you work with these you’ll discover a few more cmdlets that will make your life much easier.


Nguồn: Sưu tầm

http://2.bp.blogspot.com/-kSOFggsYY-k/U7Fp7boH1zI/AAAAAAAAF48/Sisj5VAOQgw/s1600/Download+Key4VIP.info.png


Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành . <===
Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành 2 .
( Yahoo chỉ dành để Support khách hàng )
Hướng dẫn mua License các bạn cũng có thể tham khảo tại www.Key4VIP.info
Hotline: 09.34.36.38.33 (Trước 22h)
Zalo: 0934.36.38.33
Email:CD4pro@gmail.com
CHÚNG TÔI chào mừng người có THIỆN CHÍ.
(Vui lòng không nhắn tin .Và Call nếu bạn không liên hệ qua Yahoo được.).Vui lòng Click vào đây trước khi bạn có ý muốn giao dịch với Key4VIP.info.Thân mến!


www.Key4VIP.info Bán key bản quyền Window Server 2003, Bán key bản quyền Window Server 2008 R2, Bán key bản quyền Window Server 2012 R2 Standar Enterprise WebEdition Datacenter Foundation Essentials bảo hành Vĩnh Viễn!
Bán key bản quyền Window 7,Bán key bản quyền Window 8.1,Bán key bản quyền Window10 Pro và Enterprise
Bán key bản quyền Kaspersky cho Server và Client,Bitdefender,Trendmicro,Avast

Bán key bản quyền Exchange Server 2010 Standar và Enterprise
Bán key bản quyền Exchange Server 2013 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SQL Server 2008 R2 Standar và Enterprise
Bán key bản quyền SQL Server 2012 R2 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SharePoint Server 2010 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SharePoint Server 2013 Standar và Enterprise  
Bán key bản quyền Visual Studio 2010  Standar Pro và Enterprise
Bán key bản quyền Visual Studio 2013 Standar Pro và Enterprise 
Bán key bản quyền Visio 2010 Standar Premium Pro
Bán key bản quyền Visio 2013 Standar Premium Pro
1 số câu lệnh Powershell dành cho Hyper-V Reviewed by Phùng Hữu Long on 18:54:00 Rating: 5 Giao diện quản lý Hyper-V đã cung cấp rất nhiều tiện tích, nhưng bỏ qua quản lý bằng giao diện Powershell cmdlets cũng là một mất mát to ...

No comments: